Žárové Zinkování

Naše firma slouží také jako sběrné místo k odvozu materiálu do zinkovny v Ostravě k žárovému zinkování. Svoz materiálu do zinkovny provádíme pravidelně dvakrát týdně.

Adresa sběrného místa:

SVIMO CAR s.r.o.
Mikoláše Alše 845
Valašské Meziříčí
757 01

Kontaktní osoba sběrného místa: Jiří Mořkovský +420 608 710 055

Obecní informace

Povrchová úprava oceli žárovým zinkováním je moderní způsob protikorozní úpravy.

Žárové zinkování zajišťuje spolehlivě dlouhodobou protikorozní ochranu ocelových výrobků. Ocelové součásti očištěné od rzi, okují a nečistot se ponořují do roztaveného zinku, kde se na nich vytváří povlak slitiny železa a zinku s vrchní vrstvou čistého zinku. Výsledkem je stříbřitě šedý povrch, který chrání kov proti korozi spolehlivě dlouhá léta.

Nově vydaná norma „ČSN EN ISO 1461 – Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích“ je identická s normami platnými v celé Evropě, takže pokud jde o tloušťky, vlastnosti, vzhled i měření povlaků existuje v České republice předpoklad k jednotnému sledování kvality vytvářených povlaků.

Více informací o Zinkovně ZINKPOWER Ostrava naleznete na internetových stránkách www.zinkovna.cz, nebo u obchodního zástupce. Zde také můžete nalézt důležité pokyny pro zákazníky, kteří doposud neměli žádné zkušenosti se žárovým zinkováním a neznají speciální požadavky, které jsou kladeny na ocelové konstrukce a výrobky, které jsou určeny k žárovému zinkování.

Obchodní zástupce ZINKPOWER Ostrava: Bari Adrian +420 737 271 923